20 juni 2024 | Groningen

Sandra Phlippen

12:00 - 12:30 uur @ Tent 1

Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij ABN Amro en bijzonder hoogleraar Duurzaam Bankieren aan de Rijksuniversiteit Groningen, deelt inzichten over de verschuiving naar klimaatneutrale investeringen. Waar staan we nu in het verleggen van kapitaalstromen en het omleggen van die stromen naar duurzame investeringen?

In het risicoprofiel van banken blijven onderpanden en zekerheid van verdienvermogen essentieel, evenals solvabiliteit op lange termijn. Hoewel de risicoafweging niet verandert, brengt CO2-reductie bedrijven tot investeringen die gefinancierd moeten worden. Banken spelen hierbij een cruciale rol.

Het risico voor banken neemt toe door de verminderde solvabiliteit van sommige fossiele bedrijven als gevolg van klimaatverandering. Toch zijn de rentetarieven voor leningen nog niet differentieel gebaseerd op groene of grijze investeringen. En hoewel banken een voorkeur hebben voor groene investeringen, moeten ze rekening houden met toezichthouders. Een klimaatstresstest vergroot het financiële risico, waardoor groene bedrijven niet altijd beter financierbaar zijn.

Bedrijven die actief CO2 reduceren (in plaats van CO2-rechten af te kopen) zijn op termijn beter financierbaar. Het risicoafwegingsmodel van banken blijft echter een combinatie van vaste onderpanden, huidig en toekomstig verdienvermogen en vermogen om schulden te betalen.

Tijdens haar keynote op het New Energy Forum zal Sandra Phlippen dieper ingaan op deze vraagstukken. Wat kunnen we doen om de transitie naar een klimaatneutrale economie te versnellen?

Deel dit artikel