19 juni 2025 | Groningen

Jerry de Vos – de snelste weg naar innovatie

13:00 - 13:45 uur @ Energy Barn (8)

Jerry de Vos is al van jongs af aan een maker, eerst met magneetjes op speelgoedauto’s en nu met duurzame innovaties. Zijn afstuderen aan de TU Delft markeerde het begin van het Plastic Scanner-project, een initiatief om het identificeren van plastic te vereenvoudigen, aangezien dit vaak een knelpunt vormt in het recyclageproces.

Het Plastic Scanner-project onderscheidt zich als een volledig Open Source Hardware-initiatief, waarbij wordt gepleit voor een radicaal andere benadering van ondernemerschap. Door zo snel mogelijk zoveel mogelijk informatie online te delen, gelooft Jerry in het bevorderen van innovatie en het waarborgen van een transparanter ontwikkelingsproces. Het aangaan van een Open Source Hardware-project brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Zo maakt het bijvoorbeeld het verkrijgen van patenten onmogelijk, wat potentiële investeerders kan afschrikken.

Jerry deelt gepassioneerd zijn inzichten over deze alternatieve benadering van ondernemerschap en bespreekt de complexiteiten van plastic recyclage op het New Energy Forum.

Deel dit artikel