20 juni 2024 | Groningen

Duurzame bereikbaarheid in landelijk gebied

Voor plattelandsgemeenten is de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem extra uitdagend, omdat deze regio’s ook leefbaar en bereikbaar moeten blijven. Goed beleid formuleren is daarom complex en vraagt om lef van bestuurders. Maar ook van bedrijven die weinig winst zien in nieuwe mobiliteitsoplossingen op het platteland of van inwoners die andere reiskeuzes ‘moeten’ maken. Vraagstukken die leven zijn bijvoorbeeld of deelmobiliteit een realistisch alternatief voor inwoners kan zijn, hoe de modal shift van de auto naar de fiets gerealiseerd kan worden en welke rol het ov in de toekomst speelt.

Verschillende sprekers delen vanuit onderzoek en praktijkervaringen hun initiatieven en oplossingen voor dit vraagstuk. Namen volgen binnenkort.

Deel dit artikel