19 juni 2025 | Groningen

Human capital

14:00 - 14:45 uur @ Tent 6

Nederland staat, samen met de rest van de wereld, voor een immense klimaatopgave. Onze op fossiele grondstoffen gebaseerde maatschappij en industrie moeten worden omgebouwd naar duurzame alternatieven. Dit vraagt om voldoende en goed opgeleide mensen en om actieve regio’s die in staat zijn om menselijk kapitaal te mobiliseren.

Hoe lossen we het tekort aan technici op? Hoe zorgen we ervoor dat bestaande en nieuwe opleidingen worden ontwikkeld? Hoe scholen we professionals die al werkzaam zijn om? Hoe brengen we kennis naar de arbeidsmarkt? Hoe kunnen we samen innoveren, leren en samenwerken? Hoe kunnen we kennis uit onderzoek en innovaties bij professionals en studenten brengen? Hoe benutten we zij-instromers?

Ronald Kleijn (LLO Kathalysator) en John Herfkens (Groenvermogen NL) vertellen meer over de Human Capital Agenda en de samenhangende aanpak voor Nederland. Het doel is duidelijk: het versterken van een cultuur van een leven lang ontwikkelen binnen het MKB. Maar hoe? Kom naar de sessie op het New Energy Forum, deel jouw ervaring en bouw mee aan sterke regio met minder arbeidsmarktkrapte.

Deel dit artikel