20 juni 2024 | Groningen

Jan Willem van de Groep – inzichten in verduurzaming van de bouwsector

14:15 - 15:00 uur @ Rode tent

In de komende jaren ondergaat de bouwsector een snelle transformatie, evoluerend van een traditionele ambachtelijke industrie naar een slimme en hoogtechnologische bouwsector. Nieuwe productietechnologieën, biobased materialen en geavanceerde software bieden nieuwe mogelijkheden. Jan Willem van der Groep verbindt de uitdagingen binnen de overlappende domeinen van bouwen, wonen, landbouw en energie met deze nieuwe bouwpraktijk.

Met veel ervaring in zowel de bouwsector als de woningcorporatiesector, en een betrokkenheid bij het rijksoverheidsprogramma Energiesprong van 2010 tot 2016, heeft Jan Willem zich in eerste instantie vooral gericht op het versnellen van innovaties rondom de energietransitie in de bouw- en woningcorporatiesector. Zo is hij de bedenker en initiator van de Stroomversnelling, een programma dat zich richt op het optimaliseren en versnellen van hoogwaardige renovaties voor woningcorporaties.

Als mede-oprichter van Gideon Tribe en winnaar van de Duurzame Top 50 en de Klimaatpenning in 2015, zet Jan Willem zich in om de bouwsector haar Parijse klimaatdoelen te laten halen. Recentelijk heeft hij als programmaregisseur van Building Balance de Nationale Aanpak Biobased Bouwen opgezet waarmee het gebruik van Nederlandse biogrondstoffen voor de productie van bouwmaterialen versneld moet worden opgeschaald. Dit programma wordt gefinancierd vanuit het klimaatfonds en uitgevoerd door de ministeries BZK, LNV, I&W en EZK.  Building Balance is de uitvoeringsorganisatie van dat programma. Binnen dit programma worden bouwbedrijven, industrie en agrariërs samengebracht in nieuwe ketens en worden binnen de overheid stimulerende voorwaarden gecreëerd om voorlopers te ondersteunen.

Op het New Energy Forum zal Jan Willem van der Groep zijn inzichten delen over hoe we de bouwsector kunnen verduurzamen vanuit het perspectief van materiaalgebruik en welke kansen dit met zich meebrengt voor ondernemers.

Deel dit artikel