22 juni 2023 @ EnTranCe

Marjan Minnesma – de Klimaatzaak

14:45 - 15:15 uur @ Energy Barn

Het Urgenda-vonnis
Stichting Urgenda won, samen met bijna 900 mede-eisers, op 24 juni 2015 de Klimaatzaak tegen de Staat. De zaak is gestart op initiatief van Marjan Minnesma, omdat de overheid de urgentie van het klimaatprobleem weliswaar erkende, maar te weinig maatregelen nam om gevaarlijke klimaatverandering daadwerkelijk te voorkomen. Op 20 december 2019 werd historie geschreven: de Hoge Raad gaf Urgenda gelijk. De Staat moet in het jaar 2020 25% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990

Marjan Minnesma: het Urgenda-vonnis wordt niet nageleefd
Op het New Energy Forum vertelt Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda, wat er na afloop van de Klimaatzaak is gebeurd. Wordt het Urgenda-vonnis nageleefd? Laten de cijfers een daling in CO2-uitstoot zien? Haalt de overheid de vereiste 25% minder CO2-uitstoot dan in 1990? En kan Nederland überhaupt een volledig duurzame energievoorziening realiseren in 2030? Urgenda heeft hier een duidelijke visie op en laat zien hoe het anders kan én moet op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken.

Spreker:
Marjan Minnesma

Deel dit artikel