24 juni 2021 @ EnTranCe
Workshop

Smart Mobility in het Noorden

16.00 - 16.20 uur Webex

Communicatie tussen voertuigen, de wegkant en in het netwerk, in combinatie met datadeling in slimme informatietransportsystemen zoals 5G en sensoren kunnen bijdragen aan verduurzaming van de mobiliteitssector en het veel slimmer reizen van A naar B. Er vinden al veel ontwikkelingen plaats die het gebruik van meer data binnen mobiliteit enorm stimuleren en ervoor zorgen dat er grote kansen ontstaan op een efficiënter, klantvriendelijker en duurzamer mobiliteitssyteem.

De Student Advies Commissie Groningen (SAC) voert in opdracht van Hive.Mobility en Groningen Bereikbaar een inventarisatie uit naar de ontwikkelingen rondom smart mobility-initiatieven in onze regio. De SAC zal tijdens deze korte online sessie de eerste resultaten presenteren en zo inzicht geven in verwachte ontwikkelingen en trends.

Sprekers:
Marlies Rijkeboer en Sacha Verhulst, SAC Groningen