23 juni 2022 @ EnTranCe

SAVE – het creëren van draagvlak voor de energietransitie

Locatie: Energy Barn

Draagvlak en deelname energietransitie
Om de klimaatdoelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te behalen moeten we snel overschakelen naar hernieuwbare energie. Er zijn veel innovaties en initiatieven, maar één van de grootste uitdagingen is de draagvlak voor deze uitvindingen onder burgers. Hoe groot is de acceptatie en bereidheid van burgers om hun gedrag aan te passen en hernieuwbare energie te accepteren? Hoe kunnen we dit proces versnellen? En hoe zorgen we ervoor dat overheden, bedrijven en burgers elkaar weten te vinden?

Overheden, bedrijven en burgers betrekken bij de energietransitie
SAVE (Samen Voor De Energietransitie) is een project van het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society van de Hanzehogeschool Groningen die het gedrag van burgers onderzoekt. Op het New Energy Forum wordt inzicht gegeven in het onderzoeksproject en de belangrijkste onderzoeksresultaten. Er zijn bijvoorbeeld veel verschillende initiatieven opgestart, zoals workshops waarbij gemeenten en bedrijven meer inzicht geven in hun energiebeheer en burgers voorlichting geven over de mogelijkheden om hun betrokkenheid te vergroten.

Eén ding is duidelijk: voor een succesvolle transitie is communicatie tussen de bevolking, het bedrijfsleven en de overheid essentieel. Tijdens deze sessie delen verschillende sprekers hun kennis, opinie en visie op dit vraagstuk.

Spreker:
Wim Elving en bestuurders uit Noord Nederland.
Meer namen worden spoedig aangekondigd

Deel dit artikel