24 juni 2021 @ EnTranCe
Workshop

Mobiliteit tijdens en na corona-lockdown – duurzaamheid, veiligheid, inclusiviteit

Leonie Vrieling, onderzoeker aan de RUG, zal inzicht geven in de eerste resultaten van het onderzoek MoCoLoDo: MObiliteit tijdens en na COrona LOckDOwn. Dit actuele thema is van grote invloed op de huidige en toekomstige mobiliteit. Het onderzoek kijkt naar het effect dat de corona-lockdown heeft gehad op het reisgedrag en de prestaties van het (openbaar)vervoerssysteem. Er worden duurzame, veilige en inclusieve strategieën voor het mobiliteitssysteem ontworpen voor tijdens én na de coronacrisis.

Spreker:
Leonie Vrieling (Rijksuniversiteit Groningen)
Jorinde ten Hoeve (Marketingmedewerker, OV-bureau Groningen Drenthe)