24 juni 2021 @ EnTranCe
Workshop

Mobiliteit als katalysator voor Hydrogen Valley

Waterstof kan een grote rol spelen in de energietransitie. Daarvoor moeten we wel eerst de hele waterstofketen integraal verder ontwikkelen: de productie, de opslag, de distributie en de toepassingen in de markt. Noord-Nederland is de eerste ‘Hydrogen Valley’ in Europa. Met de Europese subsidie binnen dit zogeheten HEAVENN-project wordt de unieke positie van Noord-Nederland op het gebied waterstof herkend en erkend. Hoewel waterstof hierin vooral ook voor de chemie als goed zero-emissiealternatief geldt, is het zeker ook in de mobiliteit een goede en inmiddels al regelmatig gebruikte optie. Onder leiding van Patrick Cnubben van New Energy Coalition wordt ingegaan op de rol van mobiliteit als katalysator voor Noord-Nederland als Hydrogen Valley. Gasten vertellen over hun initiatieven op het gebied van waterstof, welke uitdagingen er nog liggen, het belang van samenwerking voor de regio en hoe mobiliteit dit kan versnellen.

Gasten:
Michel van der Mark, Qbuzz
Jonas van Dorp, Groningen Airport Eelde
Herbert Colmer, Groningen Seaports