22 juni 2023 @ EnTranCe

Marjan Minnesma en Daisy Tempelman – Opschalen en Opschieten!

14:00 - 14:30 uur @ EnTranCe-gebouw

Zaal: E1.21 en E1.22

Zijn we te laat?
Het gaat veel te langzaam in Nederland. We staan onderaan de wereld- en Europese ranking als het gaat om de investeringen in duurzame energie. Wanneer gaan mensen nu echt veranderen? Wat is het handelingsperspectief? Gaat het om geld of ga je eerder over op duurzame energie als je buurvrouw dit ook doet bijvoorbeeld? En werkt dit voor iedereen hetzelfde? Er zijn al veel studies gedaan naar de redenen om over te gaan tot sociale innovatie op dit gebied, Marjan’s hypothese is dat je meer moet weten ‘hoe erg het is’ en wat je er zelf aan kunt doen om bestaande systemen te veranderen. Helder is in ieder geval dat we al over 15 jaar een omslag moeten maken, 2050 is te laat, alle doorberekeningen wijzen hier op. Wanneer gaan we dan echt handelen? Morgen? Nadat er een dijk is doorgebroken? Een ramp zou ideaal zijn, maar dat is ook zo rigoureus.

Rotzooi naar de volgende generatie
People, planet, profit werkt niet en duurt veel te lang. We moeten kijken naar een ander soort rijkdom, een intrinsieke in plaats van een economische. Welzijn in plaats van alleen welvaart. People, planet, profit kijkt niet naar het geheel. Onze reserves zijn over 10-50 jaar uitgeput. We sturen de rotzooi door naar de volgende generatie. Als wij de omslag niet snel maken, zullen volgende generaties opgezadeld worden met de klimaatverandering en uitputting van grondstoffen. Zij worden dan de eerste generatie die het echt minder goed zal hebben, terwijl dit onnodig is. Vandaar dat Urgenda is gekomen tot een rapport met vijf urgente agendapunten, een actieplan, voor iedereen die wél wil. Op het New Energy Forum geeft Marjan Minnesma samen met Lector juridische vraagstukken in de energietransitie Daisy Tempelman een inspirerende masterclass.

Deel dit artikel