24 juni 2021 @ EnTranCe
Workshop

MAKING-CITY/PoCITYf: Slimme energie-steden van de toekomst

Tijdens deze interactieve workshop gaat men dieper in op de barrières en oplossingen die spelen binnen de energietransitie in de gebouwde omgeving. Onderwerpen zoals burgerparticipatie, energiearmoede, net congestie en flexibiliteit zullen aanbod komen. MAKING-CITY & POCITYF, twee Europees gesubsidieerde ‘Smart City’ projecten gefocust op innovatie, worden besproken om de energietransitie in de gebouwde omgeving te introduceren. MAKING-CITY heeft als doel de transformatie van het stedelijke energiesysteem naar slimme en koolstofarme steden aan te pakken en te demonstreren, gebaseerd op het Positive Energy District (PED) concept. Dit houdt in dat een stadsdeel meer duurzame energie opwekt dan dat het consumeert.

POCITYF heeft als doel gesteld om historische steden te verduurzamen zonder daarbij cultureel erfgoed te schaden. Om deze doelstelling te bereiken wordt het PED concept toegepast in twee ‘Lighthouse’ steden en zes ‘Fellow’ steden. In de Lighthouse steden, Alkmaar en Evora (Portugal), worden verscheidene innovatieve elementen gedemonstreerd die vervolgens door de Fellow steden worden gerepliceerd.

Sprekers:
Marten van der Laan
Christian Zuidema
Sietske Schoen
Joep Sanderink
Cyril Tjahja
Philo Tamis