22 juni 2023 @ EnTranCe

Learning Community Dennenoord

14:00 - 14:15 uur @ Rode tent

Lentis is de overkoepelende naam van geestelijke-gezondheids- en ouderenzorg in de provincie Groningen.  Lentis is ontstaan uit GGZ Groningen, dat op zijn beurt ontstaan is uit een fusie van de psychiatrische ziekenhuizen Dennenoord, Groot Bronswijk te Wagenborgen, RIAGG Groningen en RIBW Groningen. Lentis is gesitueerd op verschillende locaties en één daarvan is het voormalig terrein van Dennenoord in Zuidlaren, waarvan Lentis eigenaar is.

Het betreft hier een locatie met een omvang van 80 hectare, waarop zo’n 100 gebouwen staan uit verschillende bouwperiodes en met verschillende bestemmingen (huizen, complexen, garages, kantoren, etc.). 12 gebouwen zijn aangesloten op een warmtenet, anderen hebben een eigen verwarmingssysteem. Voor veel gebouwen geldt dat de systemen verouderd zijn en op termijn moeten worden vervangen door meer duurzame energiesystemen. Hetzelfde geldt voor het leidingnet op het terrein dat 40 jaar oud is en in de komende 5 tot 10 jaar moet worden vervangen. Lentis Zuidlaren heeft zich ten doel gesteld om uiterlijk in 2050 – maar vanwege de huidige energieprijzen liever nog eerder – CO2-neutraal te zijn.

De opdracht van Lentis Zuidlaren heeft geleid tot de volgende (meerjarige) onderzoeksdoelstelling:

Ga met Lentis Zuidlaren ‘op trektocht’ en ontwikkel scenario’s voor een toekomstbestendig terrein, zodanig dat de energievraag van Lentis Zuidlaren voor 2050 tot een minimum is teruggebracht, de benodigde energie zo veel mogelijk duurzaam wordt opgewekt en van het gebruik van fossiele brandstoffen alleen nog sprake is daar waar het echt niet anders kan. In Learning Community Dennenoord richten we ons op de gebouwde omgeving vanuit energietransitie, de CO2 transitie, en de klimaattransitie om te komen tot een algehele transitie die toekomstbestendig is als benodigde systeeminnovatie naar een duurzaam gebouwde leefomgeving. Zowel de bestaande bouw, infrastructuur, installaties, energievoorziening, tijdelijke bouw, als nieuwbouw komen voorbij. De thema’s en onderzoeksvragen die hierbij passen worden ook in samenwerking met het werkveld, de betrokken instituten/scholen en expertises opgepakt.

Studenten en onderzoekers werken samen met partners uit externe organisaties en bedrijven aan deze systeemtransitie vraagstukken. Zo werkten studenten binnen deze community de afgelopen periode aan het onderzoek doen naar energiebesparing vanuit gedragsverandering (Facility Management), inzicht in de financiële mogelijkheden (Finance & Control), concrete uitwerking van ambities in gebouwaanpassingen (Master E4S) en engineering (Electrotechniek).

Deel dit artikel