22 juni 2023 @ EnTranCe

Klimaattuin

Locatie: EnTranCe-terrein

De Klimaatproeftuin Groningen is een werkomgeving waarin organisaties kunnen experimenteren, innoveren en netwerken op het gebied van regionale en integrale klimaatadaptatievraagstukken. Specifiek wordt gezocht naar oplossingen voor uitdagingen zoals de stijging van het waterpeil, verzilting, vernatting of verdroging van landbouwgronden; en stedelijke klimaatvraagstukken als hittestress en wateroverlast. De Klimaatproeftuin faciliteert ontmoeting van diverse doelgroepen zoals bedrijven, bewoners, beleidsmakers, onderzoekers en studenten. In de proeftuin ligt de nadruk op het fysiek uitproberen, onderzoeken, valideren en laten zien van slimme klimaatadaptieve oplossingen.

Deel dit artikel