20 juni 2024 | Groningen

Klimaatproeftuin BuildinG/Kenniscentrum Noorderruimte

Locatie: EnTranCe-terrein

“Een flinke bui van eens in de honderd jaar loslaten op ZOAB zonder een spat wateroverlast? Je ziet het in de Klimaatproeftuin!”

Innovatieve oplossingen voor klimaatproblemen bedenk je niet in je eentje. Verbinding maken met diverse overheden, bedrijven en kennisinstellingen is onmisbaar. We testen en meten hier of innovatieve oplossingen werken in de praktijk. Maar minstens zo belangrijk zijn het bewustzijn en de samenwerking die we hiermee creëren. Watertekort door droogte is net als wateroverlast bij plotselinge hevige neerslag een actueel probleem, ook in deze regio.

Hoe ontstaat het en welke oplossingen kunnen we bedenken? Dat onderzoeken we hier in de Klimaatproeftuin van BuildinG. Onderzoek naar de gevolgen van verzilting, circulaire bruggen, dijkbescherming, waterberging, wadi’s, schuimglasfunderingen voor wegen, hittestress, lichtreflecterend asfalt (en harsfalt) en bomengroeiplaatsen om maar een paar te noemen. Maar ook donkerte van de Wadden (DarkSky) onderzoeken we mee in relatie tot lichtvervuiling en lichthinder op de Campus. Welkom bij de presentatie en demonstraties!

Deel dit artikel