23 juni 2022 @ EnTranCe

Kernenergie – dé oplossing voor de energietransitie?

Locatie: EnTranCe onderwijsgebouw

Er bestaat veel discussie over de voor- en nadelen van kernenergie. Voorstanders beschouwen kernenergie als veilig, duurzaam en noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan. Tegenstanders vinden de technologie niet noodzakelijk en onveilig: vanwege het radioactieve afval en het risico van ernstige ongevallen. Het is een debat dat niet alleen op nationaal, maar ook op internationaal niveau wordt gevoerd.

In Groningen wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan in het KVI-Center for Advanced Radiation Technology (KVI-CART). Samenwerking vindt hier plaats tussen de wetenschappelijke gemeenschap, de gezondheidszorg en de industrie met als doel om lange-termijn oplossingen te ontwikkelen voor de samenleving. Wat is de bereidheid voor kernenergie? Wie gaat dit financieren? Is het veilig genoeg? Levert het voldoende energie op en wat laten we met de productie van kernenergie achter? In deze workshop gaan we daar uitgebreid op in!

Deel dit artikel