22 juni 2023 @ EnTranCe

Internationale waterstofcampus in Noord-Nederland

15:15 - 16:00 uur @ Gele tent

Er zijn heel veel initiatieven op het gebied van waterstof, want waterstof is één van de oplossingen voor een duurzame toekomst. Om verbinding aan te brengen in alle initiatieven rondom waterstof is een programma ontwikkeld genaamd Hydrogen Valley Campus Europe (H2VCE). Dit programma richt zich op samenhang in de onderwijs- en kennisbasis op het gebied van groene moleculen in Noord-Nederland en zal zich op termijn ontwikkelen naar een campus rond waterstof en groene moleculen van internationale allure. De HVCE zal de reputatie van Noord-Nederland als eerste Europese Hydrogen Valley verder versterken en de samenhangende werkgelegenheid doen toenemen.

Lorenzo Squintani (Rijksuniversiteit Groningen, directeur van de Wubbo Ockels School) is één van de initiatiefnemers van de Hydrogen Valley Campus Europe en vertelt tijdens New Energy Forum meer over de unieke aanpak, de intensieve samenwerking tussen onderwijs en het regionale bedrijfsleven en de potentie van de campus.

Jan-jaap Aué (Hanzehogeschool Groningen) is vanuit zijn rol als directeur van EnTranCe en lector waterstoftoepassingen betrokken bij de ontwikkeling van de Hydrogen Valley Campus Groningen. Omdat de samenwerking met regio op het gebied van waterstof zowel de studenten, als bedrijven en instellingen veel kan brengen.

Lorenzo Squintani (links) en Jan-jaap Aué (rechts)

Deel dit artikel