24 juni 2021 @ EnTranCe
Demo

Hydrohub Megawatt Test Centre

15.15 - 16.15 uur Webex

In de proeftuin van EnTranCe – Centre of Expertise Energy in Groningen is een start gemaakt met de bouw van het eerste Hydrohub Megawatt Test Centre. Een ‘state of the art’ onderzoeksfaciliteit voor het optimaliseren en opschalen van de productie van groene waterstof via elektrolyse. Dit is essentieel om groene waterstof straks goedkoop, efficiënt en op grote schaal te kunnen produceren.

In de proeftuin van EnTranCe worden twee elektrolysers geïnstalleerd; een zogeheten PEM en een Alkaline type. We zullen tijdens deze sessie ingaan op waarom het Megawatt Test Centre van belang is. Daarin komt de noodzaak van rendementsonderzoek aan de orde om goedkoop zoveel mogelijk groene waterstof te maken voor de industrie en uiteindelijk voor een duurzame samenleving. Daarnaast kruipen we in ‘de waterstofbubbels’ in de electrolyzer en laten zien wat daar gebeurt en aan welke knoppen we kunnen draaien om dat efficiënter te laten verlopen.

Ook betrekken we het Human Capital vraagstuk. We leggen de link met de Hydrohub, dat straks op grotere schaal ontworpen, ontwikkeld en onderhouden moet worden. Denk hierbij ook aan de link met Hyscaling en andere vervolgtrajecten en de rol voor het onderwijs voor het opleiden en trainen van de vakmensen. Tot slot, volgt een uniek locatiebezoek met Robbert van der Pluijm en Ted Wildenberg, waar zij lopend geïnterviewd worden door Razende Reporter Marloes Nieuwenhuis en toelichting geven op wat er gebouwd wordt, hoe groot, waar, welke leidingen en kabels, veiligheidsmaatregelen, etc.

Oftewel, je wordt in een uur bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom de bouw van de Hydrohub op EnTranCe!