22 juni 2023 @ EnTranCe

Hydrohub MegaWatt Test Centre

14:30 - 15:00 uur @ Groene tent

Open innovatiecentrum voor groene waterstof
Op het EnTranCe-terrein van de Hanzehogeschool wordt momenteel gebouwd aan het Hydrohub MegaWatt Test Centre: een state-of-the-art onderzoeksfaciliteit voor het optimaliseren en opschalen van de productie van groene waterstof via elektrolyse. Dit is essentieel om ‘groene’ waterstof goedkoop, efficiënt en op grote schaal te kunnen produceren. Daarmee kan de chemische industrie haar CO2-emissies reduceren. Doel is om dit vóór 2030 te bereiken.

Van testen tot implementeren
Het Hydrohub MegaWatt Test Centre wordt een open innovatiecentrum. Eerst worden er verschillende test- en ontwikkelprogramma’s voor waterstofproductie met bestaande partners uitgevoerd. Dit gebeurt met twee verschillende elektrolyse-installaties van elk 250 kilowatt: bij tests op deze schaal wordt duidelijk of er nieuwe problemen de kop opsteken en hoe de technologie zich zal gedragen bij opschaling. Als de waterstoftechnologie hier goed werkt, kan ze worden uitgerold naar een elektrolyse-installatie op industriële gigawattschaal. De onderzoeken in het Test Centre leiden tot een standaard voor het ontwerpen van grootschalige elektrolyseprocessen. Later biedt het centrum ook anderen de mogelijkheid hun innovatieve producten en ideeën te testen. Kan het elektrolyseproces grootschalig en efficiënt werken en lukt het dan de productiekosten van groene waterstof sterk te verlagen? Die vraag zal hier beantwoord moeten worden.

Het testcentrum wordt gerealiseerd door een consortium van Nouryon, Shell, Gasunie, Yara, Frames, Groningen Seaports, TNO, Yokogawa, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en ISPT.  Carol Xiao, program manager green hydrogen bij ISPT, vertelt op het New Energy Forum meer over het project.

Deel dit artikel