22 juni 2023 @ EnTranCe

Auke Hoekstra – HIVE TALK

14:00 - 14:30 uur @ Energy Barn

Auke Hoekstra is onderzoeker duurzame energie en mobiliteit aan de TU Eindhoven. Na 20 jaar ervaring als zelfstandig adviseur, onderzoekt Auke nu al 15 jaar duurzame energie en elektrische mobiliteit. Hij schreef er boeken en artikelen over, geeft voordrachten en adviseert. Bovenal is hij de bedenker van de ZEnMo aanpak en geeft hij richting aan de verdere ontwikkeling. ZEnMo simulations staat voor Zero-emission Energy & Mobility simulations. Met ZEnMo wil Auke wetenschappelijke kennis over het modelleren van energie- en mobiliteitssystemen beschikbaar maken.

“Ik geloof dat we een snelle en winstgevende overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie kunnen maken, maar het is moeilijk om de beste weg vooruit te bepalen. Daarom ontwikkel ik agent-based modellen om de optimale aanpak te bepalen.” – Auke Hoekstra

Tijdens zijn Hive Talk op New Energy Forum laat Auke zien waar we staan met duurzame mobiliteit en onderwerpen als elektrische auto’s, waterstof, deelmobiliteit en autonoom vervoer. Maar bovenal vertelt Auke hoe we de toekomst van mobiliteit gezamenlijk kunnen versnellen. Vanuit inzicht en feiten naar actie!

Deel dit artikel