22 juni 2023 @ EnTranCe

Floor Milikowski: bereikbaarheid als basis van beleid

13:15 - 14:00 uur @ Groene tent

Wel of geen Lelylijn? Het is een onderwerp dat in het Noorden weer volop aandacht krijgt en dat symbool staat voor een bredere behoefte aan goede bereikbaarheid in de regio. Door de toenemende dominantie van het rendementsdenken, zijn buslijnen verdwenen, blijft de ontwikkeling van spoorverbindingen achter en wordt goede bereikbaarheid steeds meer een luxeproduct. Voor inwoners van het Noorden betekent dit dat ze worden beperkt in hun ontwikkeling, in de keuze van onderwijs of werk en de toegang tot voorzieningen. Wat is er nodig om mobiliteit en bereikbaarheid weer meer centraal te stellen bij het maken van beleid en politieke keuzes? Kan een andere manier van denken en rekenen het verschil maken? Floor Milikowski gaat in op de achtergrond van de huidige problemen en schetst een nieuw perspectief voor de toekomst.

Wie is Floor?
Floor Milikowski is journalist en sociaal geograaf. Voor De Groene Amsterdammer schrijft ze als freelancer sinds 2009 diepgravende artikelen over stad en land, stedelijke en regionale ontwikkeling, woningmarkt, gentrificatie, de groeiende kloof tussen kansarm en kansrijk en onderwerpen die hieraan raken. Haar onderzoek resulteerde in de boeken Van wie is de stad (2018), Een klein land met verre uithoeken (2020) en Wij zijn de stad (2021).

Deel dit artikel