23 juni 2022 @ EnTranCe

Duurzame energie – productie en opslag

Locatie: Waterstoftent

Ons huidige energiesysteem is ingericht op zekerheid. De productie van elektriciteit en gas wordt afgestemd op de voorspelde variabele energievraag. Dat gebeurt per minuut, per uur, per dag, per maand en per seizoen. Het energiesysteem kent daardoor een zeer hoge betrouwbaarheid en leveringszekerheid. Om de klimaatdoelen te realiseren (55% CO2 reductie in 2030 en 95% in 2050) wordt ingezet op grootschalige centrale en decentrale energieproductie via wind (op zee en op land) en via zon (op land en water). Deze hernieuwbare energieproductie is weers- en seizoensafhankelijk en schommelt ook op het dag- en nachtritme. Het aanbod kent pieken die hoger zijn dan de maximale vraag en omgekeerd kent de vraag pieken die bij tijd en wijle hoger zijn dan het aanbod. Mede daarom is het onwaarschijnlijk dat ons energiesysteem haar betrouwbaarheid kan blijven bieden bij een sterk groeiend en fluctuerend aandeel hernieuwbare energie. Hoe kunnen we deze nieuwe vormen van energie opslaan?

Corre Energy is een internationale onderneming die in West-Europa investeert in de opslag van duurzame energie. Voor welke uitdagingen staan zij? Wat zijn de mogelijkheden voor het opslaan van energie? Hoe kunnen we het energiesysteem stabiliseren? En kunnen we de betrokkenheid van inwoners vergroten en hen mee laten profiteren van alle investeringen, opbrengsten, werkgelegenheid en andere resultaten?

Deel dit artikel