22 juni 2023 @ EnTranCe

Duurzame energie en netcongestie

17:00 - 17:30 uur @ EnTranCe-gebouw

Zaal: E1.21 en E1.22

Nieuwe energieprojecten lopen steeds meer aan tegen de beperkte netwerkcapaciteit. Voor energiecoöperaties betekent dit dat hun ambitieuze plannen niet gerealiseerd kunnen worden. De uitbreiding van de lokale productie van zonne-energie dreigt hierdoor vertraging op te lopen. Welke kansrijke en haalbare oplossingen zijn er voor dit probleem?

Deze workshop gaat over een concrete casus in Usquert, die model staat voor de problemen die een coöperatie tegenkomt bij het ontwikkelen van een zonnepark. We zoeken naar concrete oplossingen, zoals het maken van combinaties met energieopslag, waterstof, windenergie of nog andere creatieve ideeën. Daarvan bekijken we dan de technische en economische haalbaarheid.

Het is een praktische workshop waar creativiteit wordt gevraagd om met lokale coöperaties mee te denken. We gaan aan de slag met het ontwikkelen van een Business Model Canvas voor de casus Usquert, met behulp van kaarten van de omgeving.

Sprekers: Frank Pierie, Wim Timmerman en Tineke van der Schoor

Deel dit artikel