22 juni 2023 @ EnTranCe

Coöperatief in Balans: de toekomst van lokale energie initiatieven

12:15 - 13:00 uur @ Energy Barn

Coöperatief in balans (plenair programma, 12.15 – 13.00 uur)
Veel energiecoöperaties lopen tegen problemen aan bij het realiseren van hun energie-opwekprojecten door de toegenomen netcongestie. In het project Coöperatief in Balans, gefinancierd door SIA-RAAK, hebben we verkend welke mogelijkheden coöperaties hebben om nieuwe energiediensten te ontwikkelen en het elektriciteitsnet te ontlasten.

Voor concrete cases zijn combinaties getoetst, bijvoorbeeld een zonnepark met energieopslag of de toepassing van kleinschalige waterstof. Ook is gekeken naar de haalbaarheid van innovatieve economische diensten, zoals een coöperatieve aggregator. Concrete tools zijn ontwikkeld, zoals ‘rekenen met batterijen’, waarmee je kunt kijken of het plaatsen van batterijen bij je eigen zonnepark aantrekkelijk is.

Op 22 juni worden diverse workshops georganiseerd rondom juridische en technische vragen. Ook kun je de digitale tools uitproberen en filmpjes bekijken over de mogelijkheden die blockchain biedt voor energieprojecten. Kom je ook?

Workshops (13.30 – 17.00 uur)

Juridische uitdagingen bij de professionalisering van een energiecoöperatie (tijd: 13.30 – 14.15 uur) 
In Noord- Nederland zijn veel lokale energie coöperaties ontstaan, veelal op vrijwillige basis. De organisaties worden steeds professioneler en ontstaan nieuwe vraagstukken door technologische ontwikkelingen, alsmede door juridische ontwikkelingen. In deze workshop neemt Lector Juridische vraagstukken in de energietransitie Daisy G. Tempelman de deelnemers mee in een aantal ontwikkelingen en welke juridische betekenis deze ontwikkelingen krijgen.

Door: mr. Daisy Tempelman, lector Juridische vraagstukken in energietransitie Hanzehogeschool Groningen

Rekenen met opslag (tijd: 15.00 – 15.45 uur)
Binnen deze workshop gaan we het hebben over de toolbox die ontwikkeld is op basis van de drie casestudies uitgevoerd binnen het Coöperatief in balans project (Usquert, Assen en Garsthuizen).

De toolbox bestaat onder andere uit gereedschap om inzicht te krijgen in de techno-economische eigenschappen van;

  1. het verbeteren van huizen (isolatie, warmtepomp etc.);
  2. het doorrekenen van mogelijke zonnedaken gecombineerd met opslag;
  3. het doorrekenen van mogelijke zonneparken gecombineerd met waterstof productie;
  4. en het doorrekenen van een all electric wijk in combinatie met opslag en slimme warmtepompen.

Deze tools worden beschikbaar gesteld voor non-profit organisaties inclusief handleidingen.

Door: Frank Pierie, docentonderzoeker Hanzehogeschool Groningen

Coöperatierecht (tijd: 16.00 – 16.45 uur)
“Binnen deze workshop gaan wij kijken naar de rechten en verplichtingen van coöperaties. Vincent bespreekt in voor leken begrijpbare taal wat een coöperatie in het recht precies is en welke invloed het algemene recht op de coöperatie heeft. Als een coöperatie de zaken niet goed op orde heeft, kan dat bij het uittreden van leden of bestuurders leiden tot problemen, zoals: overdraagbaarheid van een lidmaatschap, de aansprakelijkheid van de coöperatie en haar leden voor door de coöperatie aangegane overeenkomsten. Ook kan het vereffenen van vermogen bij het eindigen van een coöperatie voor de nodige hoofdzorgen zorgen, als daarover juridisch niets is vastgelegd”.

Door: Vincent Lakerink, docentonderzoeker Hanzehogeschool Groningen

Deel dit artikel