20 juni 2024 | Groningen

Certificate ceremony

11:30 - 12:15 uur @ Energy Barn

The energy transition not only requires the right knowledge, but also enough good skilled professionals. New Energy Academy offers extracurricular courses and activities for everyone with an interest in energy from different angles: business, science, politics, law, society and spatial planning. By following the programmes, the participants, mostly students, can obtain a certificate. During New Energy Forum, a large group of participants will be put in the spotlight and festively receive their certificates.

In de energietransitie is niet alleen de juiste kennis nodig, maar ook voldoende goede vakmensen. New Energy Academy biedt voor iedereen met een belangstelling voor energie buitenschoolse cursussen en activiteiten aan vanuit verschillende invalshoeken: bedrijfsleven, wetenschap, politiek, recht, maatschappij en ruimtelijke ordening. Door het volgen van de programma’s kunnen de deelnemers, veelal studenten, een certificaat behalen. Tijdens New Energy Forum wordt een grote groep deelnemers in het zonnetje gezet en nemen zij hun certificaat feestelijk in ontvangst.

Deel dit artikel